Rezerwując trening, akceptujesz warunki rezerwacji i uczestnictwa. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.

Rezerwacja miejsca: Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić poniższy formularz rezerwacyjny. O zaakceptowaniu rezerwacji zostaniesz poinformowany w wiadomości e-mail.

Dostępność miejsc: Liczba miejsc na pojedyncze zajęcia jest ograniczona. Ilość dostępnych miejsc może ulec zmianie (np. wynajem dodatkowych boisk). W razie przekroczenia maksymalnej dostępnej ilości miejsc na zajęciach – możesz zapisać się na listę rezerwową. O możliwości uczestniczenia w zajęciach z listy rezerwowej poinformujemy Cię w osobnej wiadomości.

Anulowanie rezerwacji: W razie konieczności rezerwację należy anulować. Rezerwację należy anulować poprzez przycisk w mailu potwierdzającym rezerwację. Anulowania rezerwacji należy dokonać nie później niż 24 godzin przed zajęciami (sekcja siatkówka 8 godzin). Brak anulowania rezerwacji w tym terminie jest równoznaczne z obowiązkiem opłacenia rezerwacji.

Zgoda na publikację wizerunku: Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U, 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku, nazwiska, głosu, wypowiedzianych słów przez organizatora. Zgoda obejmuje nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć i filmów z moim udziałem, a także wypowiedzianych słów i nagrań głosowych wykonanych w związku z moim udziałem w zawodach, za pośrednictwem dowolnego medium a także inne działania dotyczące w/w. materiałów zmierzające do promocji i propagowania celów i działalności organizatora.

VOLUP
TRENINGI
ZAREZERWUJ
OPŁATA
TURNIEJE
KONTAKT