Opłata za zajęcia sportowe może być dokonywana:

przelewEM »blik« NA NUMEr TELEFONU

Numer telefonu +48 729 859 350

Tytułem: nazwa zajęć np. crossfit lub siatkówka itp.

przelewEM na konto bankowe


Odbiorca: Stowarzyszenie WKS Volup

Numer konta mBank: 49 1140 2004 0000 3902 8289 9443

Tytułem: nazwa zajęć np. crossfit lub siatkówka itp.

(numer BIC: BREXPLPWMBK)

Dziękujemy za regularne wpłaty. Dzięki wpłatom możemy wypełniać cele statutowe Stowarzyszenia na rzecz osób LGBTQI+

VOLUP
TRENINGI
ZAREZERWUJ
OPŁATA
TURNIEJE
KONTAKT